Svátky Pátek 24. 3. svátek má Gabriel   Napište hledané slovo: 

Od 30.1.2017 nás najdete na středisku Tramvaje Moravská Ostrava v kanceláři č. 219.Pokladní hodiny:

Pondělí 07:00 - 12:00
Středa 07:00 - 15:00


Schůzka s vrcholnými zástupci města Ostrava.


Vážené kolegyně a kolegové,

v pondělí 20.3.2017, jsme se spolu se zástupci druhé odborové organizace zúčastnili schůzky s Primátorem města Ostrava Ing.Macurou a Radním pro dopravu JUDr.Semerákem.
Informovali jsme je o naší nespokojenosti s nesouladem ve vývoji mezd v DPO, v porovnání s růstem mezd ve státních firmách, ale i v soukromém sektoru. Dále o postupně narůstajícím exodu kvalitních tzv."vyježděných", dlouholetých řidičů, kvalifikovaných dělníků a dalších specialistů.

Oba zástupci města se s námi v mnoha bodech ztotožnili a sdělili, že si tuto situaci na trhu práce dobře uvědomují a proto je zapotřebí jednat dříve, než skončí platnost současné kolektivní smlouvy, tedy v řádů týdnů, nejdéle několika málo měsíců.
Shodli jsme se na tom, že nyní je zapotřebí oslovit vedení společnosti a začít jednat o způsobu účinnějšího zvýšení konkurenceschopnosti DPO na trhu práce.

V úterý 21.3.2017, jsem oslovil předsedu Představenstva Ing. Moryse a informoval jej o průběhu naší schůzky se zástupci města. Sdělil mi, že to samé již učinil JUDr.Semerák. Dohodli jsme se na nutnosti se sejít a začít společně připravovat uspokojivé řešení situace.
Ve čtvrtek 23.3.2017 máme schůzku se zástupci Odborů zaměstnanců, na které doladíme detaily k jednání s vedením společnosti.

O dalším vývoji vás budeme samozřejmě informovat.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.
DOVOLENÁ 2017


Pokud byste chtěli strávit svou dovolenou ve vinařské oblasti Jižní Moravy, pak vás možná zaujme naše nabídka pobytu v Autokempinku Strážnice.

Více informací ZDE.
Webové stránky kempu ZDE.

Zájemce si s provozovatelem autokempu dohodne termín a zaplatí zálohu dle jeho pokynů.
Na pobyt v délce alespoň jednoho týdne, přispívá ZO svým členům částkou 1.000,-Kč. (Příspěvek bude proplacen po skončení rekreace na základě předložení dokladu o uhrazení pobytu v Autokempu.)
Volání pro naše členy opět i v síti T-Mobile...


Na základě informací o úspěšném jednání společností poskytující zvýhodněné volání pro naše členy s mobilním operátorem T-Mobile sdělujeme, že od března 2017 je možno využívat služeb u obou operátorů, tedy Vodafone i T-Mobile!

Nabízené tarify T-MOBILE ZDE.
Nabízené tarify VODAFONE ZDE.
Informace jak postupovat v případě vašeho zájmu naleznete ZDE.

Smlouva je uzavírána mezi poskytovalem služby a koncovým zákazníkem na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je POUZE jeden měsíc.
Je docela možné, že na trhu individuálně naleznete možná i lepší ceny, proto bychom také rádi v této souvislosti předeslali, že zajišťování telekomunikačních služeb není primární činností odborové organizace, jedná se pouze o jakýsi nadstandard pro členy.
Věříme, že tato rozšířená nabídka si najde své zájemce...
Proplácení náhrad za svátky, navýšení mezd vybraných dělnických profesí, úpravy OH, příplatek za dělenou směnu...


Vážené kolegyně a kolegové,
obdržel jsem písemnou odpověď předsedy představenstva DPO Ing. Daniela Moryse, MBA., na náš dopis ze dne 12. 12. 2016, ve kterém jsme mu navrhovali odstranění nerovného přístupu k různým kategoriím zaměstnanců, důsledkem čehož musí řidiči MHD, kterým odpadne směna vlivem státního svátku, nahrazovat pracovní výkon za tento svátek o jinak volných sobotách, či nedělích.
Ve své odpovědi oznamuje, že se představenstvo společnosti rozhodlo tuto rozdílnost narovnat, takže náhrady mzdy za směny odpadlé vlivem svátků budou vypláceny bez rozdílu všem zaměstnancům. Plošné proplácení náhrad začne od 1. 7. 2017. Námi původně avizovaný termín od 1.4.2017, není reálný z důvodu maximální vytíženosti IT oddělení (tzv. Výpočetky), které se doposud plně věnuje přípravě ve změně plánování směn řidičů MHD. /službyvedoucí centrálně v sídle vedení společnosti a s tím související změna komunikace s nimi, rozvržení pracovní doby na rok dopředu apod./
Další informací v dopise je zmínka o zvýšení příplatku za dělenou směnu ze 70,-Kč na 100,-Kč a o úpravách osobních hodnocení. Mnozí z vás vědí, že osobní hodnocení nebylo několik let navyšováno a pokud ano, tak ne vždy spravedlivě. V předchozích kolektivních vyjednáváních jsme na tuto nespravedlnost poukazovali a navrhovali spravedlivější systém. Také jsme mimo jiné navrhovali jak proplácení náhrad za svátky, tak i zvýšení příplatku za dělené směny. Poukazovali jsme také na vyšší mzdy u nedostatkových dělnických profesí v jiných firmách ostravského regionu a na rozdílnost v mzdovém ohodnocení našich dělníků. Bohužel nebyli jsme vyjednávací skupinou za zaměstnavatele vyslyšeni.

Teprve až nyní, s příchodem nového předsedy představenstva Ing. Moryse, dochází k těmto významným změnám, které jak věřím, budou zaměstnanci kladně přijaty. K mimořádnému navýšení mzdových prostředků v celkové výši 16 mil. Kč dochází na základě požadavku představenstva DPO, kterému však předcházelo naše jednání s Primátorem Macurou a Radním pro dopravu Semerákem dne 29. 3. 2016, o kterém jsme vás v dubnu tohoto roku informovali. V dalších letech budou tyto mzdové prostředky již zakomponovány do podnikatelských plánů na další roky.

Dovolím si říct, že to, co dlouhá léta i přes úpornou snahu naší odborové organizace nešlo, nyní „mávnutím kouzelného proutku“ jde. A protože vše je o lidech, tak velký dík patří Ing. Morysovi, který přesvědčil zbytek představenstva k uskutečnění tohoto kroku. Věřím, že povede k větší stabilizaci zaměstnanců v DPO.

Dopis předsedy představenstva Ing.Moryse, MBA. ZDE.

Ivo Protivínský
Předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.POJIŠTĚNÍ 2017.


Počínaje 28.listopadem 2016, je možno uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli KOOPERATIVA. Ceny pojistného jsou ve stejné relaci jako letos.

Roční pojistné naleznete v přiložené tabulce ZDE.

Současně lze uzavřít i pojištění proti pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu.Roční pojistné naleznete v přiložené tabulce ZDE.

Zcela nově je možno uzavřít pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce pro řidiče MHD. Vzhledem k faktu, že každoročně je právě z tohoto důvodu rozvázán pracovní poměr s několika řidiči, doporučujeme všem řidičům zvážit uzavření tohoto pojištění.
Jen za období od ledna do konce listopadu 2016, pozbylo zdravotní způsobilost 5 řidičů tramvají, 1 řidič trolejbusu a 7 řidičů autobusů!!!

Více informací k pojištění naleznete v přiložené tabulce ZDE, anebo v kanceláři ZV.

Výše uvedená pojištění můžete zaplatit v kanceláři ZV, která se nyní nachází na středisku Tramvaje Moravská Ostrava nad halou.
Pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce.


Vážené kolegyně a kolegové,

náš Odborový svaz DOSIA sjednal exkluzivně pro naše členy „Pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce“ (činnosti) řidiče autobusu, tramvaje, trolejbusu (řidiči MHD).
Pojistné plnění činí 18.000,-Kč po dobu 6 měsíců (tedy celkem 108.000,-Kč)
Roční platba pojistného činí 2.500,-Kč /což je 6,85 Kč denně/.

Nárok na pojistné plnění vzniká tehdy, pokud je se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti k výkonu práce.

Počátek pojištění začne k 1. 11. 2016.
Maximální vstupní věk do pojištění 55 let.
Maximální věk konce pojištění 60 let.

Každý kdo stihne uzavřít pojištění do 10. 3. 2017 (počátek pojištění od 1.4.2017), nemusí vyplňovat přihlášku k pojištění a lékařský posudek. Stačí, když při uhrazení pojistného v kanceláři ZV bude zapsán do „Hlášení pojistníka o pojištěných osobách“.
Ten, kdo se pojistí po 10. 3. 2017, bude již muset vyplnit přihlášku k pojištění a doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
Pojištění se nevztahuje na pojistné události způsobené v důsledku pracovního úrazu nebo způsobené na základě nemoci z povolání. V těchto případech zaměstnanci náleží dle ZP odstupné ve výši 12-ti násobku průměrné mzdy a následně i doplácení mzdy do výše průměrné mzdy dosažené před samotnou událostí.

Zájemci o pojištění z řad členů naší ZO OS DOSIA při DPO a.s., se mohou pojistit již od tohoto okamžiku v kanceláři ZV.

Ivo Protivínský
Předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.