Svátky Pátek 28. 4. svátek má Vlastislav   Napište hledané slovo: Pokladní hodiny:

Pondělí 07:00 - 12:00
Středa 07:00 - 15:00


Memorandum o dohodě k uzavření dodatku ke Kolektivní smlouvě.


Vážené kolegyně a kolegové,

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 proběhla tisková konference, na které bylo Generálním ředitelem a předsedy obou odborových organizací působících v DPO podepsáno Memorandum, týkající se shody na uzavření dodatku ke Kolektivní smlouvě. Dodatek řeší navýšení mezd nad rámec stávající Kolektivní smlouvy v reakci na tristní situaci na trhu práce a současný nedostatek zaměstnanců v některých dělnických a řidičských profesích.

Výsledkem bude navýšení tarifních mezd pro všechny dělnické profese o 5,20 Kč/hod.-což bude znamenat růst mzdy o cca 1.000,-Kč měsíčně. Další navýšení se bude týkat Přepravních kontrolorů a Výpravčích, kdy jejich měsíční mzda poroste taktéž o cca 1.000,-Kč. Řidičům všech trakcí MHD se navýší tarifní mzda v nástupním mzdovém tarifu z 91,20 Kč na 103,-Kč a v jednotném mzdovém tarifu z 97,40 Kč na 113,-Kč.
Všechny tyto změny začnou platit počínaje 1. 5. 2017.
Růst mezd o + 2 % do tarifu v roce 2018, garantovaný stávající KS, zůstává zachován.

Toto mimořádné navýšení vyjde ročně na 60 mil.Kč. Vzhledem k již uzavřeným rozpočtům jak DPO, tak i města Ostrava, bude vedení DPO tyto peníze muset najít. Dle slov generálního ředitele Daniela Moryse, je vytipováno několik oblastí, které by v následujících letech potřebné finanční prostředky mohly generovat (např. výstavba další plnící stanice CNG na Hranečníku, či výrazné snížení nákladů na údržbu u nově vysoutěžených tramvají Staedler).
Z těchto důvodů došlo ke shodě prodloužit platnost KS o jeden rok, tedy do konce roku 2019. Mzdy v roce 2019 budou navýšeny o inflaci z předchozího roku, tedy roku 2018.

K podpisu Dodatku ke KS dojde v pátek 28.4.2017.

Více informací naleznete v odkazech níže.

Události v regionech 20.4.2017 ZDE.
Rozhovor s Danielem Morysem /Události v regionech 20.4.2017/ ZDE.
Magazín Patriot ZDE.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.
Letní tábory pro děti.


Již tradičně mohou členové naší ZO OS DOSIA při DPO a.s., využít nabídky Pionýrské skupiny LETOV a Dětského oddílu ZELENÝ VÍTR, a poslat své děti na jejich letní tábory. Naše ZO s těmito dětskými organizacemi spolupracuje již několik let a tábory jsou mezi dětmi velmi oblíbené.
Více informací o jednotlivých táborech, termínech a pořádajícím subjektu naleznete:

Nabídka PS LETOV (tábor v Janoušově) ZDE.

Nabídka Oddílu ZELENÝ VÍTR (tábor v Herolticích u Tišnova) ZDE.

Webové stránky Pionýrské skupiny LETOV - ZDE.
Webové stránky Oddílu ZELENÝ VÍTR - ZDE.

Pokud jste si vybrali z nabídky, kontaktujte pořadatele příslušného tábora.

Na tyto tábory přispívá naše ZO OS DOSIA při DPO a.s. částkou 1 000,-Kč.
Příspěvek bude proplacen v kanceláři ZV, po předložení potvrzení pořadatele tábora o absolvování táborového pobytu dítětem člena ZO.DOVOLENÁ 2017.


Pokud byste chtěli strávit svou dovolenou ve vinařské oblasti Jižní Moravy, pak vás možná zaujme naše nabídka pobytu v Autokempinku Strážnice.

Více informací ZDE.
Webové stránky kempu ZDE.

Zájemce si s provozovatelem autokempu dohodne termín a zaplatí zálohu dle jeho pokynů.
Na pobyt v délce alespoň jednoho týdne, přispívá ZO svým členům částkou 1.000,-Kč. (Příspěvek bude proplacen po skončení rekreace na základě předložení dokladu o uhrazení pobytu v Autokempu.)
Volání pro naše členy v síti Vodafone.


Z důvodu velkého zájmu o volání v mobilní síti operátora T-Mobile a neskutečně rychlého vyčerpání nabídnuté kapacity sdělujeme, že od 27.března 2017, je pro nové zájemce z řad našich členů možnost využívat jen služeb mobilního operátora Vodafone!
Pro stávající klienty volající v síti T-Mobile se nic nemění. Děkujeme za pochopení.

Nabízené tarify VODAFONE ZDE.
Informace jak postupovat v případě vašeho zájmu naleznete ZDE.

Smlouva je uzavírána mezi poskytovalem služby a koncovým zákazníkem na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je POUZE jeden měsíc.
Je docela možné, že na trhu individuálně naleznete možná i lepší ceny, proto bychom také rádi v této souvislosti předeslali, že zajišťování telekomunikačních služeb není primární činností odborové organizace, jedná se pouze o jakýsi nadstandard pro členy.
Věříme však, že tato nabídka si své zájemce najde...POJIŠTĚNÍ 2017.


Počínaje 28.listopadem 2016, je možno uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli KOOPERATIVA. Ceny pojistného jsou ve stejné relaci jako letos.

Roční pojistné naleznete v přiložené tabulce ZDE.

Současně lze uzavřít i pojištění proti pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu.Roční pojistné naleznete v přiložené tabulce ZDE.

Zcela nově je možno uzavřít pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce pro řidiče MHD. Vzhledem k faktu, že každoročně je právě z tohoto důvodu rozvázán pracovní poměr s několika řidiči, doporučujeme všem řidičům zvážit uzavření tohoto pojištění.
Jen za období od ledna do konce listopadu 2016, pozbylo zdravotní způsobilost 5 řidičů tramvají, 1 řidič trolejbusu a 7 řidičů autobusů!!!

Více informací k pojištění naleznete v přiložené tabulce ZDE, anebo v kanceláři ZV.

Výše uvedená pojištění můžete zaplatit v kanceláři ZV, která se nyní nachází na středisku Tramvaje Moravská Ostrava nad halou.